fransa vize-başvuru formu

Fransa Vize Başvuru Formu

Fransa’ya çeşitli amaçlarla seyahat gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, seyahatleri öncesinde ilgili kurumlara vize almak için müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Vize başvuruları talep edecekleri vize türüne göre hazırladıkları evraklar ve Fransa vize başvuru formu ile birlikte yapılır.

Fransa vize başvuruları Ankara büyükelçiliği, İstanbul başkonsolosluğu ve büyükelçilik tarafından yetkili kılınan aracı vize başvuru firmalarına yapılabilmektedir. Kişilerin ikamet ettikleri bölgeleri göz önünde bulundurarak kendilerine en yakın yetkili kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Vize başvuruları yetkili kurumların Online web siteleri üzerinden de yönergeler takip edilerek yapılabilmekte olup, vize randevuları kolaylıkla alınabilmektedir.

Vize başvurusunda bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize başvurularını Türkiye ve Fransa’nın resmi tatil günleri harici günlerde, yetkili kurumların ilan ettikleri çalışma saatlerinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aracı vize başvuru firmalarına ile kurumların kendi çalışma saatleri ve günleri içinde başvuruların yapılması mümkündür.

Vize başvurusunda bulunurken doldurulması gereken Fransa vize başvuru formu İngilizce ve Fransızca olarak iki farklı dilde düzenlenmiştir. Bu dillerden herhangi biri ile başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formlarında Türkçe açıklamalar bulunmamaktadır bu yüzden eğer başvuru sahipleri bu dillerden herhangi biri üzerinde yeterli derecede dil bilgisine sahip değilse, başvuru formunun doldurulması sırasında yetkililerden veya bu dillerde yeterli beceriye sahip kişilerden yardım almaları tavsiye edilmektedir. Vize başvuru formu, vize onay sürecinde konsolosluk yetkililerinin en çok dikkat ettiği ve incelediği evraklar arasındadır. Bu yüzden form üzerinde yapılacak bir yanlışlık başvurunun reddedilmesine neden olacaktır.

Fransa, ülkesine ziyarette bulunacak diğer ülkelerin vatandaşlarına Schengen vize prosedürünü uygulamaktadır. Fransa vize başvuru formu da Schengen vizesi özelliklerine göre düzenlenmiş olup, uygun şekilde doldurulmalıdır. Form üzerinde yer alan bilgiler ve başvuru formunu doldururken dikkat edilmesi gerekenler şöyledir:

– Kişisel Bilgiler Hakkında:

Vize başvuru formunun ilk alanında, vize başvurusunda bulunacak kişilerin kişisel kimlik ve pasaport bilgileri yer almaktadır. Kişisel kimlik bilgileri forma yazılırken, pasaport üzerinde yazılı olan kimlik bilgilerinin yazılması tavsiye edilmektedir. Varsa kimlik numarası belirtilen alana yazılarak, sonraki adımda pasaport bilgilerinin yazılması gerekmektedir. Pasaportun hangi tarihte ve nereden alındığı, geçerlilik süresi ve türü pasaportla ilgili yazılması gerekli olan bilgiler arasındadır.

Eğer başvuru sahipleri sahip oldukları milliyetin haricinde başka bir ülkenin de vatandaşlığına ve pasaportuna sahipse, izleyen soruda yer alan alana olumlu seçeneğini işaretleyip, hangi ülkenin pasaportuna ve vatandaşlığına sahip olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Bu tür özel durumlar, vize başvurusunda bulunan kişilerin ikinci vatandaşlık ve pasaport türlerine göre konsolosluk tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Vize başvuru formunda yer alan adres ve iletişim bilgileri, kişilerin sürekli ulaşılabilir olduğu adresler olmalıdır. İkamet edilen adres ve güncel kullanılan telefon numarası bilgileri Fransa vize başvuru formu üzerine yazılmalıdır. Konsolosluk ve diğer yetkili merciler gerekli gördüğü takdirde vize başvurusunda bulunan kişiler ile iletişime geçmek isteyebilir.

Vize başvurusunda bulunan kişilerin sahip oldukları meslek bilgileri takip eden alanda yazmaları gerekmektedir. Kişisel mesleki bilgilerini kısa açıklamalarla yazdıktan sonra, çalıştıkları iş yeri ve mesleklerini kanıtlayan belgeleri, vize başvuru evrakları ile birlikte ilgili kurumlara teslim etmekle yükümlüdürler. İş ve ticari amaçla yapılacak olan seyahatlerde kişiler iş yeri evraklarını istenilen ölçütleri baz alarak hazırlamak durumundadırlar. Konsolosluk ihtiyaç duyduğu takdirde kişilerde iş yerleri ve meslekleri ile ilgili ek belge talep etme hakkına sahiptir.

– Seyahat Bilgileri Hakkında:

Fransa büyükelçiliği ve konsolosluklarının Fransa vize başvuru formu üzerinde en çok dikkat ettikleri alanlar arasında kişilerin seyahat bilgileri yer almaktadır. Seyahatlerin hangi amaçla gerçekleştirileceği, form üzerinde yer alan ilgili seçeneklerle işaretlenmeli, eğer seyahat amacını açıkça belirten seçenek bulunmuyorsa, el yazısı ile seyahat amacı yazılmalıdır. Vize evrakları arasına, yazılan seyahat amacını ispatlayan belgeler eklenerek, konsolosluk yetkililerine teslim edilmelidir. Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde kişilerde seyahat amaçlarını ispatlayan veya vize onayıyla alakalı başka belgeler talep ederek, kişilerin seyahat amaçları hakkında daha detaylı bilgiler isteyebilir.

Fransa vize başvurusunda bulunan kişiler, izleyen bölümde geçmiş seyahat bilgileri hakkında detayları yetkililerle paylaşmalıdır. Eğer son 3 yıl içerisinde Schengen vizesi kapsamındaki ülkelere ziyaret gerçekleştirilmiş ise, bu ülkelerin isimleri ve gerçekleştirilen seyahat süreleri form üzerinde tarih sırasıyla paylaşılmalıdır.

Başvuru yapılan vize süresince diğer Schengen ülkelerine de ziyaret gerçekleştirilecek ise, bu ülkelerin isimleri form üzerinde yer alan bölümde paylaşılmalı, gidilecek ülkelere dair seyahat ve rezervasyon bilgileri başvuru belgesine eklenerek konsolosluğa teslim edilmelidir.

– Seyahat Masrafları ve Kişisel Gelir Hakkında:

Vize talebinde bulunan kişiler, kişisel gelirlerine dair bilgiler, seyahatleri sırasında kullanacakları mali araçlar ve seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağına dair bilgileri form üzerinde ilgili alanlara işaretlemek ve paylaştıkları bu bilgileri çeşitli evraklarla ispatlamakla yükümlüdürler.

Eğer seyahat masrafları ikinci bir kişi veya kurum tarafından karşılanacaksa bu kişi veya kurumların isim ve iletişim bilgileri paylaşılmalı, seyahat masraflarının ne kadarlık bir kısmının karşılanacağı bilgisi verilmeli ve konuyla ilgili belgeler, vize evrakları arasına eklenmelidir.

Reşit olmayan bireylerin seyahatleri sırasında kullanacakları mali araçlar ve ödeme yöntemleri de yasal vasileri tarafından konsolosluk ile paylaşılmalıdır.

– Akrabalık ve Diğer İlişkiler Hakkında:

Eğer vize başvurusunda bulunan kişinin Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu kişiler ikamet ediyorsa, formun takip eden alanında bulu kişilere dair bilgiler istenmektedir. Akrabalık derecesi, yaşadığı ülke ve uyrukları verilen alanlarda doldurulmalıdır.

Eğer vize başvurusunda bulunan kişi, akrabalık ilişkisinin ve kan bağının bulunmadığı bir kişinin daveti üzerine Fransa’ya seyahat gerçekleştirecek ise, bu kişi tarafından gönderilen davetiye mektubu, ilişki derecesi, isim ve Fransa’da ki adres bilgileri konsolosluk yetkilileri ile paylaşılmalı, form üzerinde davetiyeyi yollayan kişinin bilgileri girilmelidir. Konsolosluk gerektiği takdirde bu kişilerle doğrudan iletişime geçebilir ve çeşitli bilgiler talep edebilirler.

– İmza ve Tarih Hakkında:

Vize başvuru formu üzerinde iki adet imza ve tarih alanı bulunmaktadır. İlk atılan imza form üzerinde paylaşılan bilgilerin doğruluğunun vize başvurusunda bulunan kişi tarafından onaylandığının kabul edildiği imza ve tarih alanıdır. İkinci imza ve tarih alanı ise, bu bölümün altında bulunan konsolosluk tarafından paylaşılan vize süreci ve koşullarının, başvuru sahibi tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Vize koşulları ve süreçleri hakkında yer alan bu maddelerin, dikkatli bir şekilde okunduktan sonra imzalanması tavsiye edilmektedir.

– Başvuru Formu Hakkında Diğer Bilgiler:

Fransa Schengen Vize başvuru formu tükenmez kalemle ve büyük harflerle doldurulmalıdır. Form üzerinde silme, değiştirme veya karalama işlemleri yapılmamalıdır. Bu tür formlar konsolosluk tarafından kabul edilmemekte, kişilerin yeniden vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Reşit olmayan çocukların vize başvuru formları yasal vasileri tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Çocukların doldurup imzaladığı formların yasal geçerliliği bulunmamaktadır.

Vize başvuru ücretleri konsolosluğun yayınladığı banka hesaplarına, kişilerin adı, talep ettikleri vize türleri bilgisi ile uygun miktarlarda yatırılmalı ve ilgili banka dekontu başvuru formuyla beraber konsolosluğa sunulmalıdır.

Vize başvuru formu üzerine bir adet biometrik özelliklerde çekilmiş, kişilerin kimliğinin açıkça tespit edilebildiği bir fotoğraf eklenmesi ve formun bu şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Fransa Vize Başvuru Formu S.S.S

Fransa Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Fransa vize başvuru formu vize başvuru merkezlerinde online olarak doldurulur. Başvuru formunda verilen bilgiler eksiksiz ve hatasız olmalıdır

Fransa Schengen Vize Başvuru Formu PDF Nereden İndirilir?

Fransa Schengen Vize Başvuru Formu PDF olarak vize başvur merkezleri üzerinden edinilebilir.

Fransa Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Fransa Vizesi başvuru tarihinden itibaren 5-7 gün içerisinde sonuçlanır. Vize sonuçlanma süresi hatalı başvurularda 15 günü bulabilir.

Fransa Vize Randevu sayfamızı ziyaret ediniz.